ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΕΝΆ ΜΟΝΟΠΆΤΙ

Ένα μητροπολιτικό μονοπάτι πρέπει να το σχεδιάσουμε (1), να το διασχίσουμε (2), να το διηγηθούμε (3), να το μοιραστούμε (4) και να το επισημοποιήσουμε (5). Στα προηγούμενα μαθήματα, αρχίσαμε να προσεγγίζουμε τα ζητήματα που σχετίζονται με την παραγωγή. Ας πάμε τώρα ένα βήμα παραπέρα.

Πώς παράγουμε το σύνολο των 4 προηγούμενων σταδίων (σχεδιασμός, κοινότητα, αφήγηση, οδηγός), ενσωματωμένα και με συνοχή, συνδυάζοντας έναν επαρκή αριθμό συνεταίρων; Πώς διαπραγματευόμαστε έναν επίσημο σχεδιασμό; Πώς δημιουργούμε μία κοινότητα συνεταίρων γύρω από το μονοπάτι; Πώς δίνουμε μορφή στις ιστορίες που αναδύθηκαν; Πώς διαμορφώνουμε ένα τακτικό περιπατητικό πρόγραμμα; Πόσο χρόνο χρειάζεται όλο αυτό; Πώς συντάσσουμε έναν προϋπολογισμό;
Θα χρειαστεί να συγκεντρώσετε χαρτογραφικές, συνεταιριστικές, εκδοτικές δεξιότητες, δεξιότητες διαχείρισης του σχεδίου, και διοικητικού και χρηματοοικονομικού χειρισμού...
Αυτό το μάθημα απευθύνεται σε άτομα, σε ομάδες ή σε θεσμούς που διαθέτουν ήδη ικανότητες όσον αφορά την παραγωγή (στους τομείς του πολιτισμού ή της χωροταξίας...) ή που επιθυμούν να τις αποκτήσουν.
κατεβάστε το μάθημα 5