ΠΏΣ ΔΙΗΓΟΎΜΆΙ ΜΙΆ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

Άυτό που ανακαλύπτει κανείς όταν διανύει το Μονοπάτι με παρέα, είναι πελώριους γαλαξίες ιστοριών, που θα θελήσει να τις διηγηθεί, να τις μοιραστεί και να τις βάλει σε σειρά.

Η μητρόπολη, είναι συνδέσεις - που δημιουργούνται μέσα σε ιστορίες. Αυτές οι ιστορίες αποτελούν το ζωντανό και πλούσιο υλικό από το οποίο η πόλη είναι φτιαγμένη.
Ωστόσο, στο επίπεδο της μητρόπολης, οι περισσότερες αφηγήσεις που έχουμε στη διάθεσή μας (τουριστικές, πολιτικές, μηντιακές ...) είναι ελαττωματικές και κατατμημένες.
Πώς μπορούμε να διηγηθούμε κάτι τόσο ευρύ όσο μια μητρόπολη; Πώς διαμορφώνονται ο σχεδιασμός και η αφήγηση; Πώς συλλέγουμε ιστορίες πάνω στο μονοπάτι; Πώς τις συνθέτουμε; Για τι είδος αφηγήσεων μιλάμε; Μεγάλες ξεχασμένες ιστορίες, λαϊκές αφηγήσεις, αφηγήσεις υποδομών, κρυμμένα κομμάτια, απλές ιστορίες ...
Ανακάλυψη, συνδυασμός, παραγωγή αφηγήσεων: εκεί χτυπά η καρδιά της Ακαδημίας μας. Ταυτόχρονα επειδή αυτές οι αφηγήσεις αποτυπώνουν την πραγματικότητα, αποτελούν τεχνικές εκμάθησης και ανοίγουν δρόμους για να επανεφεύρουμε τρόπους κατοίκησης της Γης.

κατεβάστε το μάθημα 3