ΓΙΝΟΜΆΙ ΟΔΗΓΟΣ

Υπάρχουν χίλιοι τρόποι για να γίνει κανείς οδηγός. Σκοπός μας δεν είναι να σας εξηγήσουμε ποιος είναι ο δικός σας τρόπος. Άκολουθούν μερικές αρχές που θα σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε ή να βελτιώσετε τους καθοδηγούμενους περιπάτους σας.

Μία μητρόπολη, είναι συνδέσεις - που δημιουργούνται μέσα σε ιστορίες. Αυτές οι ιστορίες αποτελούν το ζωντανό και πλούσιο υλικό από το οποίο η πόλη είναι φτιαγμένη.
Μεταξύ των περιπατητών, ορισμένοι έχουν μια ευχέρεια, μια ικανότητα στο να παρακινούν τους υπόλοιπους, κυρίως χάρη στις χαρτογραφικές τους δεξιότητες (δημιουργία δια- δρομής, εντοπισμός in situ πάνω στον χάρτη) ή στην ικανό- τητά τους να αφηγούνται (είτε λόγω ευφράδειας, είτε λόγω ικανότητας ενορχήστρωσης μιας πολυφωνίας μεταξύ των συν-περιπατητών).
Πώς οδηγούμε μια ομάδα ανθρώπων στην ανακάλυψη μιας μητρόπολης; Πώς προετοιμάζουμε τον περίπατό μας; Πώς ζυγίζουμε τον λόγο μας; Ποια είναι τα μυστικά μιας επιτυ- χημένης κοινής εμπειρίας;

κατεβάστε το μάθημα 4