ΠΏΣ ΣΧΕΔΙΆΖΟΥΜΕ ΕΝΆ ΜΟΝΟΠΆΤΙ

Επί χάρτου ή στην πράξη, στο επίπεδο μιας μητρόπολης ή μιας συνοικίας, μοναχικά ή ομαδικά... Όλα ξεκινάνε με ένα μονοπάτι.

Η θεμελιώδης πρακτική των κοινοτήτων μας ως μητροπολιτικοί περιπατητές, αυτό που συντελεί την πρωτοτυπία και τη συνοχή μας, είναι η ικανότητά μας να προτείνουμε διαδρομές.
Πώς σχεδιάζουμε; Με τη βοήθεια ποιών εργαλείων; Από πού ξεκινάμε; Στον χάρτη ή στο πεδίο; Τι συναισθήματα πρέπει να γεννά ένα σχέδιο; Ποιές είναι οι αρχές της σύνθεσης; Η τέχνη του σχεδιασμού είναι άραγε τέχνη που ανήκει στον χώρο ή στον χρόνο;
Σε αυτό το μάθημα, ο σχεδιασμός του μονοπατιού αντιμε- τωπίζεται σαν μία από τις καλές τέχνες.

κατεβάστε το μάθημα 1