10 λεπτά για να μάθετε σε βίντεο

2 . How to get around in the metropolis?