Το masterclass του Μιλάνου

01. Seeking Calm on Metropolitan Trails

#lesson1 #lesson4 #urbanhistory #carcity #backstage

Διαβάστε περισσότερα

02. The City of the Future

/#lesson1 #lesson5 #urbanism #cars #pedestriannetworks

Διαβάστε περισσότερα

03. Walking Creates Worlds

#lesson2 #lesson3 #philosophy #augustinberque

Διαβάστε περισσότερα

04. Porous Circulation

#lesson1 #geography #athens

Διαβάστε περισσότερα

05. Trails Transform the City

#lesson1 #lesson3 #art #urbanism

Διαβάστε περισσότερα

07. How to Find Lost Trails

#lesson1 #lesson5 #diplomacy

Διαβάστε περισσότερα

08. Involve locals

#lesson2 #lesson5 #urbanism

Διαβάστε περισσότερα

09. The Negotiation Phase

#lesson5 #towns #gr2013

Διαβάστε περισσότερα

10. Why Trails are Political

#lesson3 #interpretation

Διαβάστε περισσότερα

11. Piattaforma di pietra

#lesson1 #lesson3 #center #periphery

Διαβάστε περισσότερα

12. Il paesaggio come narrazione

13. Can Trails Be Walked Alone?

#lesson2 #lesson3 #lesson5 #museography

Διαβάστε περισσότερα

14. Polyphonic Walking

#lesson2 #lesson3 #lesson4 #lesson5 #metropolises #communicatingculture

Διαβάστε περισσότερα

15. About Yves Clerget

#lesson2 #lesson4 #lesson5 #yvesclerget

Διαβάστε περισσότερα

16. How Humans Inhabit the Earth

#lesson3 #symmetricalanthropology #metropolitanporn

Διαβάστε περισσότερα

17. How Can We Account for the Chorodiversity of a Metropolis?

#lesson1 #lesson3 #lesson5 #geography #photography #athens #vernacular

Διαβάστε περισσότερα

18. The 4 Principles of the Athens Trail

#lesson1 #pedestriantransportation #endoticcity #unpavedground #nopanoramas

Διαβάστε περισσότερα

19. Three remarks

#lesson1 #lesson3 #honoring #legacy #interpretation

Διαβάστε περισσότερα

21. The Trail as a Political Space

#lesson2 #lesson3 #lesson5 #conversation #publicspace

Διαβάστε περισσότερα

22. Toward Less Directive Trails

23. Smithson and Landscapes as Works of Art

#lesson3 #marseille #landart #suburban #soil #Smithson

Διαβάστε περισσότερα

24. A Brief History of Walking as Artistic Practice

#lesson4 #history #art #troubadour #flaneur #mysteriesofparis #impressionists #excursionists #situationists

Διαβάστε περισσότερα

25. The Art of Being a Guide: Soap and Eels

#lesson4 #the3rules #documents #voices #symphony #theater #ambiguity #stendhal

Διαβάστε περισσότερα

26. The Art of Being a Guide: The Light at Nightfall

#lesson4 #lesson2 #5rules #morningandevening #groups #camping #meals #contributors #swimming

Διαβάστε περισσότερα

28. A Perspectivist Practice

#lesson3 #freedom #empowerment #perspectives #inequalities #decolonial

Διαβάστε περισσότερα

29. Freeing the Real from Representation

30. Milano Maratown

#lesson2 #lesson3 #milano #evenementpublic

Διαβάστε περισσότερα

31. Towards the city of the 22nd century

#lesson4 #urbanism #uncertainty #observation #fasttrain #cheating #spontaneouscity

Διαβάστε περισσότερα