Λέξεις από επιτόπιους οδηγούς

Le strip sur la N2 au Bourget (FR)